SGF skaper eiendoms- og entreprenørverdier – hvor markedsledende ambisjoner realiseres gjennom kraften og drivet fra lokal forankring og medeierskap

Morten Grognstad på Hælt Ekte

SGF Gruppen har det siste året investert over 100MNOK i over 20 virksomheter og skal sammen med Stokke Industri, investere opp mot 500MNOK i årene som kommer. Selv om kjernemarkedet er Lhmr-regionen og et sentralt mål er at flere ikke bare bor , men også jobber i regionen, er ikke eierne bak redd for å si at de har nasjonale ambisjoner.

Eiendom

SGF søker primært etter eiendom med utviklingspotensialer og hvor vi med vår kompetanse kan skape merverdier i samspill med partnere

Entreprenør

SGF kjøper ikke opp virksomheter, vi kjøper oss inn i partnerskap med ønske og ambisjon om å videreutvikle selskapet videre med våre medeiere

Om oss

En drivkraft for fremtidige verdier gjennom aktive investeringer og partnerskap innen eiendom og entreprenør.

Eiere

Partnerskapet, som utgjør de ansatte, eier 54% av selskapet.
De resterende 46% eies av Stokke Industri Eiendom AS, og de tilfører kunnskap og verdier som vi i SGF setter høyt.

LES MER

Investeringsfilosofi

Vi liker å si at SGF kjøper ikke opp virksomheter, vi kjøper oss inn i partnerskap med ønske og ambisjon om å videreutvikle eiendommen
eller selskapet videre med våre medeiere.

LES MER

Samfunnsengasjement

Vi lever i et samfunn – ikke en investeringsboble
Vi i SGF er opptatt av at eiendoms- og entreprenøraktører spiller en særlig viktig rolle i de lokalsamfunn vi opererer. Det vi bygger og utvikler blir både synlig og varig og av og til er det kritisk infrastruktur for storsamfunnet.

LES MER