Entreprenør

SGF kjøper ikke opp virksomheter, vi kjøper oss inn i partnerskap med ønske og ambisjon om å videreutvikle selskapet videre med våre medeiere.

Medeierskap og partnerskap er selve fundamentet i vår investeringstenkning og vi er stolte over de selskaper og nøkkelpersoner som har valgt å gå i partnerskap med oss i en eller flere investeringer. Vi tror personlige relasjoner og langsiktige samarbeid gir en ekstra kraft for verdiskaping og i praksis er hver enkelt investering vi har gjort også et partnerskap på ett eller annet nivå. Av den grunn ønsker vi å presentere våre partnerskap og samarbeidsrelasjoner.

Solstein Gruppen

Solstein Gruppen har som ambisjon om å bli en ledende entreprenørgruppering i Innlandet. Gruppen består av flere bygg-, anleggs- og eiendomsvirksomhet med hovedbase på Lillehammer.

Investeringsår: 2022

Entrepenør

Gjerdalen Entreprenør

Gjerdalen Entreprenør AS er et entreprenørfirma som utfører oppdrag innen graving og massetransport for både private og offentlige oppdragsgivere.

Investeringsår
: 2022

Se hjemmeside

Innlandet Miljøpark

Innlandet Miljøpark er lokalisert på Brøttum og har tillatelse til å ta imot rene jord- og steinmasser. Området skal tilbakeføres til jordbruksformål når deponivirksomheten er avsluttet.

Investeringsår: 2022

Gjerdalen Service

Gjerdalen service ble etablert i 2022 i samarbeid mellom Solstein Gruppen og Morten Åslund. Selskapet fokuserer på små- og mellomstore service- og anleggsoppdrag i Lillehammer- og Gjøvik-regionen.

Investeringsår: 2022

Se hjemmeside

Concreti

Concreti AS er en betongentreprenør med lang og allsidig erfaring og kompetanse. Vi har som målsetning å være en foretrukken betongentreprenør på bakgrunn av fokus på HMS, kvalitet og gjennomføringsevne, for både profesjonelle og offentlige byggherrer.

Investeringsår: 2022

Se hjemmeside

Fron bygg

Totalentreprenør innen bygg, etablert i 2005, med kontor på Lillehammer og Vinstra.

Investeringsår: 2022

Se hjemmeside

Lillehammer Tekniske Byrå

LTB er etablert med mål om å bli ledende leverandør av lyd, lys, AV og scenemekanikk til hoteller, konsertsaler, TV-studioer, museer og kulturhus i Norge.

Investeringsår: 2022

Se hjemmeside

Olaf E. Eriksen

Etablert i 1913 og med det en av landets eldste bygg entreprenører, med geografisk nedslagsfelt i Oslo og omegn.

Investeringsår: 2021

Se hjemmeside