Samfunn

Gleden ved å gi noe tilbake til lokalsamfunnet

Samfunnsengasjement

Vi lever i et samfunn – ikke en investeringsboble
Vi i SGF er opptatt av at eiendoms- og entreprenøraktører spiller en særlig viktig rolle i de lokalsamfunn vi opererer. Det vi bygger og utvikler blir både synlig og varig og av og til er det kritisk infrastruktur for storsamfunnet. Våre virksomheter skal derfor ha et ekstra stort fokus på hvordan vi forvalter og etterlater oss fellesskapets verdier når vi driver vår egen virksomhet. Vi tror at samfunnsengasjement er vesentlig i ethvert selskap, men for SGF som ofte involveres i fellesskapets fysiske omgivelser så blir dette ekstra viktig. Det ansvaret vil vi være oss bevisst og vi håper det er synlig i vår adferd og våre handlinger.

Bærekraftig adferd og handling
Tripp Trapp stolen har overlevd generasjoner og rundt om i verden sitter barn, unge og gamle på Tripp Trapp stoler i ulike utforminger. For oss er dette en påminner om at den verden og det miljøet vi overlater til neste generasjon er vårt ansvar i dag. Stokke Industri har en tydelig miljøambisjon på vegne av sine investeringer og SGF har tilsvarende ambisjoner om å bygge vår virksomhet på en bærekraftig og miljømessig sunn måte. Denne motivasjonen ligger til grunn når vi samarbeider med arkitekter i utbygging av nye bolig- og næringsprosjekter. Den gir oss inspirasjon til å videreutvikle Innlandet Miljøpark slik at vi i partnerskap med Solstein Gruppen faktisk kan øke resirkuleringen i bygg- og anleggsbransjen. Den er en rettesnor når vi fokuserer på redusert tomgangskjøring i våre entreprenørvirksomheter og løpende vurderer mulighetene for å erstatte driftsmidler med fossilt drivstoff til mer energivennlige maskiner og utstyr. Vår miljøbevissthet og vårt oppriktige ønske om å gjøre en forskjell vil også guide oss i våre fremtidige investeringer og vi vil bevisst bruke både SGF og våre partnere sin kompetanse og kapital til å fremme konkrete løsninger på dagens miljøutfordringer. Det er både vår plikt og vårt ansvar og det gir oss en sterk motivasjon i det vi gjør dag til dag.

SGF Lokal

Selv om SGF som selskap er i en oppbyggingsfase og vi trolig har noen år fremfor oss som vil være mer preget av å så enn å høste, så ønsker vi likevel fra første stund å bidra med noe ekstra til våre lokalsamfunn. Vi har derfor innstiftet et lite fond som vi kaller SGF lokal. I første omgang vil dette fondet tildele totalt NOK 100.000 til gode formål lokalt. Vårt støtte er rettet mot lokale lag og foreninger bredt definert og vi innser at våre midler er et beskjedent bidrag i den store sammenhengen, men forhåpentligvis kan fondets tildelinger øke i takt med virksomhetens vekst og utvikling.
Vilkårene for tildelingen fra fondet er som følger:

*Lag og foreninger som ønsker støtte må søke innen 31.mars hvert år. Tildeling av midler skjer 1. mai samme år og første gang SGF lokal vil tildele midler vil være 1. mai 2023

*SGF lokal ønsker å gi et bidrag som monner og vi har derfor besluttet at en tildeling vil kunne variere fra 5 000 – 20.000 NOK. Vår tildeling er basert på en fri vurdering fra administrasjonen i SGF, men vi vil ønske å fordele midler på tvers av lag og foreninger – så mottar du ikke støtte ett år så oppfordres du likevel til å søke neste år.

*Det er en betingelse at lag og foreninger som søker støtte fra SGF lokal har en geografisk tilknytning til et sted hvor SGF har aktive investeringer eller partnerskap. Hvis du er usikker på om ditt lag eller din forening er valgbare for tildeling så kan du bare ta kontakt med oss for en avklaring.

Søknader sendes innen 31. mars til følgende e-post adresse: post@sgfe.no

 

Følgende lag / foreninger fikk tildeling i 2024;

  • Lillehammer Fotballklubb G14
  • SøreÅl Fotball
  • Kvam IL
  • Østre Gausdal Skytterlag
  • Fåberg Fotball
  • Brystkreftforeningen Lillehammer
  • Søre ÅL IL
  • Lillehammer Fotballklubb
  • Lillehammer Fåberg Håndball J14
  • Main Street – Lyden av Innlandet