Om oss

SGF ønsker å være en drivkraft for fremtidige verdier gjennom aktive investeringer og partnerskap innen eiendom og entreprenør
Kontakt oss SFGE

Organisasjon

SGF sin organisasjon har lang erfaring som operative ledere innen eiendom og entreprenør. Vi har ledet både lokale, regionale og nasjonale entreprenører og vi har omfattende erfaring fra større og mindre utbyggingsprosjekter innen eiendom. Teamet vårt har også bred erfaring innen forretningsutvikling, finans- og økonomistyring, styrearbeid, strategiprosesser og prosjektstyring bredt definert. Vi har betydelig erfaring i å drive små og mellomstore virksomheter både i oppstartsfase og i vekst- og utviklingsfaser. I sum tror vi derfor at virksomheter som blir en del av SGF familien får tilgang til en unik kompetansebase som gjør det mulig å utvikle egen eiendom eller virksomhet videre.

Våre erfaringsreiser som ledere inkluderer verdivekst i AF Gruppen fra 2015 og til 2020, lønnsom vekst og marginforbedring i AF Decom fra 2015 – 2022, omstilling og lønnsom vekst i Evensen & Evensen fra 2018-2022, samt komplett omstilling og refinansiering av Fornebu Utvikling fra 2009-2012. Vi har lært like mye av våre feil som av våre suksesser, men vi har hatt lederskoene på og vet mye om både mulighetene og utfordringene ved å lede og utvikle virksomheter.

Eiere

Partnerskapet som utgjør de ansatte, eier 54% av selskapet. De resterende 46% eies av Stokke Industri Eiendom AS, og de tilfører kunnskap og verdier som vi i SGF setter høyt. Rune Stokke og Stokke Industri har et tankesett og en langsiktighet som gir SGF den forutsigbarheten vi trenger for å kunne utvikle selskaper og verdier på en best mulig måte. Les mer om Stokke Industri her.

Vår investeringsfilosofi

Vi liker å si at SGF kjøper ikke opp virksomheter, vi kjøper oss inn i partnerskap med ønske og ambisjon om å videreutvikle eiendommen eller selskapet videre med våre medeiere. En viktig konsekvens av partnerskapsfilosofien i SGF er at vi får mange medeiere rundt oss. Allerede i dag har SGF ca. 25-30 selskaper eller nøkkelpersoner som er partnere og medeiere i en eiendom eller i et selskap. Vi tror denne tilnærmingen gjør at vi alle har litt mer fokus på å bygge varige verdier og vi får med det også ansatte som er medeiere og som legger litt ekstra kraft og engasjement i nettopp sitt selskap fordi det også er deres selskap. Mandatet for SGF sine investeringer bygger på noen hovedpremisser:
Vi ser etter eiendommer eller entreprenører som har komparative fortrinn og et solid fundament, men hvor det fortatt er et tydelig utviklingspotensial og en ambisjon om videre utvikling .
Vi ønsker å saminvestere med partnere vi kjenner og i geografier hvor SGF eller partner har «folk på bakken» .
Vi ønsker primært å skape investeringsmuligheter gjennom vårt eget nettverk og våre partnere og trives best i situasjoner det selskapet eller den personen som skal være vår partner i eiendommen eller entreprenøren bevisst har ønsket seg inn i SGF familien.
Vi lever av å skape verdier og har målsatt oss en årlig egenkapitalavkastning både i porteføljen og i de enkeltstående investeringene på 20% årlig. Samtidig så ønsker vi at vårt engasjement skal skape samfunnsverdier utover våre isolerte aksjonærverdier og vi tenker at vår generasjon har et særskilt ansvar for å tenke på hvilket miljømessig fotavtrykk våre virksomheter etterlater seg og hvilken langsiktig bærekraft de er bygget rundt.