Eiendom

SGF søker primært etter eiendom med utviklingspotensiale og hvor vi med vår kompetanse kan skape merverdier i samspill med partnere.

Medeierskap og partnerskap er selve fundamentet i vår investeringstenkning og vi er stolte over de selskaper og nøkkelpersoner som har valgt å gå i partnerskap med oss i en eller flere investeringer. Vi tror personlige relasjoner og langsiktige samarbeid gir en ekstra kraft for verdiskaping og i praksis er hver enkelt investering vi har gjort også et partnerskap på ett eller annet nivå. Av den grunn ønsker vi å presentere våre partnerskap og samarbeidsrelasjoner.

Søre Ål Utvikling

Søre Ål Utvikling er et prosjekt som SGF eier sammen med Utstillingsplassen. Reguleringsarbeidet er igangsatt i 2023, og prosjektet ledes av SGF.

Investeringsår: 2021

LES MER PÅ LPO ARKITEKTER

Balberg Eiendom

Balberg Eiendom skal bli Lillehammers største eiendomsselskap innen utviklingseiendommer. Utstillingsplasen er partner med SGF.

Investeringsår: 2021

Vingnes Eiendomsutvikling

Ravnumjordet på Vingnes er et området er på ca 54 dekar og reguleres til boligformål med frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert sammenbygd småhusbebyggelse. Vingnes Eiendomsutvikling er et selskap i Solstein Gruppen.

Investeringsår: 2022

 

GEAS Eiendom

GEAS Eiendom eier byggene i Hovemovegen 80 hvor flere av entreprenørselskapene i Solstein Gruppen har kontorer. GEAS Eiendom er et selskap i Solstein Gruppen.

Investeringsår: 2022