Partnere

Medeierskap og partnerskap er selve fundamentet i vår investeringstenkning og vi er stolte over de selskaper og nøkkelpersoner som har valgt å gå i partnerskap med oss

Utstillingsplassen er Innlandets ledende eiendomsutvikler, og en viktig partner for SGF sin eiendomsaktivitet i Innlandet

 Sammen med Utstillingsplassen eier vi Balberg Eiendom, et selskap med fokus på utviklingseiendom i region Innlandet.

Utstillingsplassen er også en av våre partnere i Søre Ål Utvikling, de tilfører ressurser og kompetanse og håndterer prosjektledelsen.

Les mer om Utstillingsplassen her

Vedal utvikler, planlegger og gjennomfører eiendoms- og byggeprosjekter i nært samarbeid med sine kunder SGF har gleden av å samarbeide med Vedalgruppen rundt ulike prosjektmuligheter. Vedal representerer ett av landets fremste eiendomsutviklingsmiljø og har i dag nærmere 200 ansatte totalt. Vedal er en aktuell partner for SGF både på eiendom og entreprenør og det er lange relasjoner mellom nøkkelpersoner i disse to organisasjonene. Les mer om Vedal her

Wenaas Eftf. ble etablert i dagens form i 2006, men har røtter tilbake til 30-tallet. Selskapet eies og forvaltes av Nils Eirik Wenaas og hans familie. Wenaas Eftf. har fokus på nyere bygg, og er engasjert i hotell, kontor, lager, logistikk, og detaljhandels bygninger samt boligutvikling. Særlig innen logistikk har de gjort store utviklingsprosjekter på Digerneset Næringspark. I likhet med SGF er de opptatt av gode partnerskap, og vi har hatt gleden av å samarbeide med teamet rundt flere prosjektmuligheter. Wenaas Eftf.  har i tillegg forvaltning av egen verdipapirportefølje og direkteinvesteringer i bedrifter. Les mer om Wenaas Eftf. her